به نام خدا

مهدیه خانی هستم.

مربی فن بیان، سخنرانی و مهارتهای توسعه فردی. به شما خوش آمد می گویم و خوشحالم که می توانم در این وب سایت تجربه ها و آموزه های خود را با شما به اشتراک بگذارم.

یادگیری آموزش های فن بیان و سخنرانی را به خاطر علاقه ای که داشتم سالها پیش شروع کردم اما هیچ گاه شهامت سخنرانی در جمع پیدا نکردم تا زمانیکه یک رویداد مهم کاری مرا مجبور کرد که با جدیت آموزش ها و تمرین های سخنرانی را پیگیری کنم . این ماجرای تلخ به من اثبات کرد که کار کردن خلاقانه و تلاش شبانه روزی  به تنهایی باعث رشد و ارتقاء نمی شود و تنها زمانی می تواند از ما فردی توانمند و شایسته ساخته و ما را به اوج پیشرفت حرفه ای یا اجتماعی برساند با گزارش شفاهی و ارائه ای موفق همراه باشد. تنها زمانیکه بتوانیم با کلامی قدرتمند از خلاقیت و ارزشمندی ایده ها  و تلاش هایمان سخن بگوییم می توانیم انتظار رشد و پیشرفت چشمگیر داشته باشیم.

اگر چه آن ماجرا باعث شد من از جایگاه شغلی که شایسته ی آن بودم سال ها دور بمانم اما جالب است  بدانید آن رویداد تلخ نقطه عطف زندگی من شد و انگیزه تغییر را در من بوجود آورد. بعد از آن تصمیم گرفتم در کلاس های فن بیان شرکت کنم.  در مسیر دوسویه یادگیری و انجام تمرین های پی در پی  فن بیان و سخنرانی درس های ارزشمندی آموختم و دنیای جدیدی یافتم که راه ورود به آن، بیانی قدرتمند و کلامی موثر است. دنیایی که زندگی مان را متحول می کند و از ما انسانی می سازد که می تواند با کلامش دنیا را جایی بهتر برای خود و  دیگران نماید.

از شما دعوت می کنم که با آموختن فن بیان خودتان را برای ایجاد یک تحول شورآفرین و انگیزه بخش در زندگیتان آماده کنید . ما این سعادت را داریم که در این مسیر با شما همراه باشیم.

خوشحال می شویم پیشنهاد و یا ایده خود را با ما درمیان  بگذارید. با شما تا رسیدن به موفقیت در سخنرانی همراه هستم . درخشیدن شما در هر جایگاه که هستید افتخار ماست.

برخی از فعالیت ها